Σύλλογοι - Αδελφότητες

Σύλλογοι - Αδελφότητες

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολού Ιωαννίνων

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολού Ιωαννίνων ιδρύθηκε το Μάρτη του 1983 στα Γιάννινα.

Σκοποί του συλλόγου είναι η σύσφιξη των σχέσεων των Δολιωτών που διαμένουν στα Γιάννενα με τους μόνιμους κατοίκους του χωριού και τους απανταχού Δολιώτες, η ανάπτυξη και εν γένει πρόοδος του χωριού και η διάσωση, διατήρηση και προαγωγή του λαϊκού μας πολιτισμού.

Για να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί οι σύλλογος στην υπερεικοσαετή θητεία του διοργάνωσε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναβίωσε παλιά έθιμα, είχε ενεργό συμμετοχή σε έργα κοινής ωφέλειας και πολιτισμού.


Αδελφότητα Δολού "Ο Άγιος Χριστόφορος"- Αθηνών

«Η Αδελφότητα Δολού της Ηπείρου Ο Άγιος Χριστόφορος», όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, ιδρύθηκε το έτος 1927 στην Αθήνα, με σκοπό: 1) Την κατασκευή έργων συγκοινωνίας, υδρεύσεως και καλλωπισμού. 2) Την επισκευή των κτιρίων της Κοινότητας. 3) την ενίσχυση και προαγωγή της καλλιέργειας των οπωροφόρων δένδρων και 4) Την εκτέλεση εν γένει παντός κοινωφελούς έργου αποσκοπούντος εις την προαγωγή της Κοινότητας Δολού.

Με την πάροδο όμως του χρόνου και τις ριζικές μεταβολές που μεσολάβησαν στη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή των κατοίκων του Δολού, προστέθηκαν και οι εξής σκοποί: 5) Η εκάστοτε συμπλήρωση του μητρώου των ξενιτεμένων Δολιωτών και η υπαγωγή των στους κόλπους της Αδελφότητος προς ενεργοποίησή των και για την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεών των. 6) Η προώθηση παντός πολιτιστικού εν γένει έργου αφορών εις την ανάπτυξη και την εξύψωση του πνευματικού επιπέδου του Δολού και των Δολιωτών και 7) Επιδιώκεται η συνεργασία μετά των άλλων Αδελφοτήτων του Πωγωνίου.

Η Αδελφότητα, αφού μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα 15 ετών αδράνειας, επαναδραστηριοποιήθηκε και από το έτος 2005 λειτουργεί κανονικά, συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα του Δολού, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε όλους τους τομείς (κοινωνικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς κλπ).

Αδελφότητα Δολού "Άγιος Χριστόφορος"- Αμερικής
Η Αδελφότητα Αμερικής ιδρύθηκε το 1938 με την επωνυμία: Φιλόκαλος Αδελφότης Δολού «Άγιος Χριστόφορος» με κύριο σκοπό να βοηθήσει την πολιτιστική και οικονομική άνοδο του χωριού και όπως αναφέρεται στο καταστατικό της: σκοπός της αδελφότητος είναι ο καλλωπισμός του χωριού, η οικοδόμηση κοινωφελών έργων και η εξυπηρέτηση κοινοτικών αναγκών. Από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα η Αδελφότητα Αμερικής συνετέλεσε στην ανάπτυξη του χωριού, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην κατασκευή κοινωφελών έργων υποδομής, όπως κτίρια (εκκλησίες, σχολείο, καφενείο), δρόμους, ύδρευση κ.α.