Εφημερίδα "ΔΟΛΙΩΤΙΚΑ"

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας "ΔΟΛΙΩΤΙΚΑ', που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του έτους 1984:

Δείτε και διαβάστε εδώ όλα τα τεύχη της εφημερίδας¨"ΔΟΛΙΩΤΙΚΑ" από το 77ο φύλλο (Α΄3μηνο 2003) μέχρι σήμερα:

τεύχος 138 B΄3μηνο 2018:

https://www.scribd.com/document/383033722/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2018

τεύχος 137 A΄3μηνο 2018:

https://www.scribd.com/document/375442456/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2018

τεύχος 136 Δ΄3μηνο 2017:

https://www.scribd.com/document/368422570/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2017

τεύχος 135 Γ΄3μηνο 2017:

https://www.scribd.com/document/361437876/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2017

τεύχος 134 Β΄3μηνο 2017:

https://www.scribd.com/document/353920759/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2017

τεύχος 133 Α΄3μηνο 2017:

https://www.scribd.com/document/345144015/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%85-2017

τεύχος 132 Δ΄3μηνο 2016: 

https://www.scribd.com/document/336167489/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A5-2016

τεύχος 131 Γ΄3μηνο 2016:  https://www.scribd.com/document/327352033/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2016

τεύχος 130 Β΄3μηνο 2016:

https://www.scribd.com/document/318928398/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2016

τεύχος 129 Α΄3μηνο 2016:

 https://www.scribd.com/doc/309036998/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2016

τεύχος 128 Δ΄3μηνο 2015:

 https://www.scribd.com/doc/295261311/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2015

τεύχος 127 Γ΄3μηνο 2015:

https://www.scribd.com/document/286512346/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2015

τεύχος 126 Β΄3μηνο 2015:

https://www.scribd.com/document/271644758/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2015

τεύχος 125 Α΄3μηνο 2015:

https://www.scribd.com/document/261180757/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3MHNO-2015

 τεύχος 124 Δ΄3μηνο 2014:

http://www.scribd.com/doc/252751380/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2014

τεύχος 123 Γ΄3μηνο 2014:

 https://www.scribd.com/doc/245403475/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2014

τεύχος 122 Β΄3μηνο 2014:

 https://www.scribd.com/doc/234006151/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2014

τεύχος 121 Α΄3μηνο 2014:

 https://www.scribd.com/doc/218840123/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3MHNO-2014

τεύχος 120 Δ΄3μηνο 2013

 https://www.scribd.com/doc/200076972/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3MHNO-2013

τεύχος 119 Γ΄3μηνο 2013:

https://www.scribd.com/doc/176957457/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2013

τεύχος 118  Β΄3μηνο 2013:

 https://www.scribd.com/doc/153702217/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2013

τεύχος 117  Α΄3μηνο 2013

https://www.scribd.com/doc/136514112/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2013

τεύχος 116  Δ΄3μηνο 2012:

https://www.scribd.com/doc/117642111/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-4%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2012

τεύχος 115  Γ΄3μηνο 2012:

https://www.scribd.com/doc/109806301/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2012

τεύχος  114  Β΄3μηνο 2012:

  https://www.scribd.com/doc/101782696/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2012

τεύχος  113  Α΄3μηνο 2012https://www.scribd.com/doc/89984894/%CE%94O%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2012

τεύχος  112  Δ΄3μηνο 2011

https://www.scribd.com/doc/79083000/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-2011

τεύχος  111   Γ΄3μηνου 2011:

 https://www.scribd.com/doc/69351457/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2011

τεύχος 110    Β΄3μηνο 2011

https://www.scribd.com/doc/60323539/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2011

τεύχος 109    Α΄3μηνο  2011

https://www.scribd.com/doc/52746153/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-2011

τεύχος 108  Δ΄3μηνο 2010:

https://www.scribd.com/doc/46819444/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2010

τεύχος  107  Γ' 3μηνο  2010:

https://www.scribd.com/doc/39831640/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A5-2010

τεύχος 106  Β΄3μηνο 2010:

https://www.scribd.com/doc/34423348/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2010

τεύχος 105  Α΄3μηνο 2010:

 

τεύχος 104  Δ΄3μηνο 2009:

https://www.scribd.com/document/26445796/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91

τεύχος 103  Γ΄3μηνο 2009:

https://www.scribd.com/document/389164359/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2009

τεύχος 102  Β΄3μηνο 2009:

https://www.scribd.com/document/389164550/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2009

 τεύχος 101  Α΄3μηνο 2009:

https://www.scribd.com/document/389164748/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2009

τεύχος 100  Δ΄3μηνο 2008:

https://www.scribd.com/document/389164806/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2008

τεύχος 99 Γ΄3μηνο 2008:

https://www.scribd.com/document/389165039/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2008

τεύχος 98 Β΄3μηνο 2008:

https://www.scribd.com/document/389165351/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2008

τεύχος 97 Α΄3μηνο 2008:

https://www.scribd.com/document/389165197/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2008

τεύχος 96 Δ΄3μηνο 2007: 

https://www.scribd.com/document/389191674/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2007

τεύχος 95 Γ΄3μηνο 2007: 

https://www.scribd.com/document/389191757/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2007 

τεύχος 94 Β΄3μηνο 2007: 

https://www.scribd.com/document/389191782/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2007

τεύχος 93 Α΄3μηνο 2007: 

https://www.scribd.com/document/389191792/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2007

τεύχος 92 Δ΄3μηνο 2006:

https://www.scribd.com/document/389192200/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2006

τεύχος 91 Γ΄3μηνο 2006:

https://www.scribd.com/document/389192392/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2006 

τεύχος 90 Β΄3μηνο 2006:

https://www.scribd.com/document/389192454/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2006

τεύχος 89 Α΄3μηνο 2006:

https://www.scribd.com/document/389192520/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2006

τεύχος 88 Δ΄3μηνο 2005:

https://www.scribd.com/document/389192647/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2005

τεύχος 87 Γ΄3μηνο 2005:

https://www.scribd.com/document/389192733/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2005 

τεύχος 86 Β΄3μηνο 2005:

https://www.scribd.com/document/389193643/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2005

τεύχος 85 Α΄3μηνο 2005:

https://www.scribd.com/document/389193818/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2005

τεύχος 84 Δ΄3μηνο 2004:

https://www.scribd.com/document/389193935/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2004

τεύχος 83 Γ΄3μηνο 2004:

https://www.scribd.com/document/389193979/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2004 

τεύχος 82 Β΄3μηνο 2004:

https://www.scribd.com/document/389194053/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2004

τεύχος 81 Α΄3μηνο 2004:

https://www.scribd.com/document/389194094/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2004

τεύχος 80 Δ΄3μηνο 2003:

https://www.scribd.com/document/389194220/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2003

τεύχος 79 Γ΄3μηνο 2003:

https://www.scribd.com/document/389194267/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2003

τεύχος 78 Β΄3μηνο 2003:

https://www.scribd.com/document/389194306/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2003

τεύχος 77 Α΄3μηνο 2003:

 https://www.scribd.com/document/389194343/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2003

τεύχος 76 Δ΄3μηνο 2002:

https://www.scribd.com/document/389194518/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2002 

τεύχος 75 Γ΄3μηνο 2002:

 https://www.scribd.com/document/389194576/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2002

τεύχος 74 Β΄3μηνο 2002:

 https://www.scribd.com/document/389194635/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%92-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2002

τεύχος 73 Α΄3μηνο 2002:

https://www.scribd.com/document/389194684/%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91-3%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2002