ΑΡΧΙΚΗ

ΠΕΝΘΟΣ

Απεβίωσε ο Νίκος Παγούνης, η κηδεία την Παρασκευή 2-2-18 στο Β΄Νεκροταφείο Αθηνών, στις 2.00 η ώρα.